Επίσκεψη Σπουδαστών στο έργο της Χαλκίδας

Η επιτυχημένη διεκπεραίωση ενός εκπαιδευτικού έργου είναι αποτέλεσμα της συμβολής και συνεργασίας μίας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, διαδικασιών και χρονοδιαγράμματος.