Εταιρικό Προφίλ

Η ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτηρίων, κτιρίων γραφείων, έργων υποδομής οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στη κατασκευή  Ολυμπιακών Έργων στο Ολυμπιακό Χωριό και στο κεντρικό λιμάνι Πειραιά, ενώ παρακαταθήκη για το εγγύς  μέλλον αποτέλεσε η συμμετοχή της στην Κοινοπραξία «J&P – ΑΒΑΞ, Κ.Α. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΓΕΚ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ Α.Ε.» στην κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Ο.Λ.Π. Α.Ε., έργο με σύμβαση αυτοχρηματοδότησης και παραχώρησης λειτουργίας και εκμετάλλευσης για 30 έτη.

Αποτέλεσμα  της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα  είναι η συμμετοχή της εταιρίας σε διάφορους ομίλους σε έργα που δημοπρατούνται στη Χώρα μας  με το θεσμοθετημένο από την Ελληνική Πολιτεία καθεστώς των ΣΔΙΤ και προτίθεται να συμμετάσχει και σε άλλα αντίστοιχου τύπου έργα